Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Kompetanseløft

Etterlyser krafttak for digital samfunnsendring

Tirsdag 26. januar kom faktatall om kompetansebehovet : Norge trenger 40 000 flere sysselsatte med  IKT-utdanning i 2030. -Vi trenger et krafttak for digital samfunnsomveltning. Kompetansemangel kan bare løses med felles innsats av alle parter, og vi tror det er behov for en Omstillingskommisjon, sa administrerende direktør i Visolit Norway, Hege Støre.

Bilde av næringslivspanelet

Udekket kompetanse gir tapt verdiskaping

IT-organisasjonene IKT-NorgeTeknaNITO - Norges Ingeniør- og TeknologorganisasjonNegotia - Et YS-ForbundDigitalNorway og Abelia står samlet bak rapporten, utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Rapporten viser at vi trenger flere med IKT-utdanning for å sikre norsk verdiskaping. Udekket kompetanse gir tapt verdiskaping og svakere produktivitet. Norge mangler spesielt folk med lang utdanning og erfaring (spesialister), som også tar lang tid å utdanne. For å dekke behovene i 2026 bør antall IKT-studieplasser økes med minst 1760 hvert år fra høsten 2021.

Det ble samtaler med næringslivet i en panelsamtale ledet av Shahzad Rana, der vår egen administrerende direktør i Visolit Norway, Hege Støre, deltok sammen med Tonje Sandberg fra Accenture og Petter-Børre Furberg fra Telenor.

Etterlyser krafttak for digital samfunnsomveltning
Shahzad Rana tok opp kompetansemangelen i næringslivet, og Støre bekreftet at bransjen konkurrerer om de samme hodene, og at det er en utfordring å få tak i nok kompetanse.Hun trakk frem forslaget fra Visolit Norway og IKT-Norge om å etablere en Omstillingskommisjon, som en naturlig forlengelse av Produktivitetskommisjonen fra 2014.

Hege Store 2021-01-26

-Vårt forslag handler om en videreutvikling av arbeidet fra Produktivitetskommisjonen fra 2014, som hadde som formål å styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi. Vi ser at vi har et stort behov for samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å få tilgang til den kompetansen. Vi trenger rett og slett å få på plass et krafttak for digital samfunnsomveltning. Norges velferd avhenger av vår evne til å ta nødvendige grep for å sikre at vi beholder og videreutvikler vårt konkurransedyktige næringsliv, og derfor tror vi det er behov for å dra i gang en Omstillingskommisjon. Men det er et samarbeid, vi tror ikke at det er noe som en enhet, næringsliv eller det offentlige kan gjøre. Vi tror vi må tenke mer helhetlig og mer langsiktig i tilnærmingen vår på tvers av kompetansemiljøer og myndigheter, sa Støre.

Kompetansemangel kan bare løses med felles innsats av alle parter. Det handler ikke bare om mangel av studieplasser, men behov for en systematisk, helhetlig og langsiktig tilnærming på tvers av kompetansemiljøer og myndigheter. Det betyr selvfølgelig at vi skal øke studieplasser, men tiden er igjen kommet for å stå sammen. Vi kan se hva Sverige gjør som skal gjøre et løft, og vi i Norge har kjempemulighet om vi gjør de rette grepene. Vi i næringslivet er veldig klare til å bidra. Det er samarbeid som skal til her, det er jeg 100 prosent sikker på, understreket Støre.  

Støre understreket at Norge har spesielle fortrinn, med sterke og kunnskapsintensive næringer og en offentlig sektor som har kommet langt. -Vi har enorme datamengder, og det å virkelig kunne bruke dataen og sette dataen i system og struktur, sammen med sikkerhet, er kjernekompetanse som kan dekke behov uavhengig av bransje, sa Støre.

Kompetanseløft i næringslivet
Både Visolit, Accenture og Telenor har satset på kompetanseløft for ansatte. Støre fortalte om det store kompetanseløftet som nå har blitt gjort gjennom 2020 på skyløsninger og sertifiseringer i Visolit. -Over 600 kurs har blitt gjennomført, det betyr at over halvparten av våre ansatte har tatt e-læring og flere hundre har tatt sertifisering bekreftet av tredjepart. Kompetansebehovet vårt bare øker, og vi kommer til å fortsette med denne satsningen fremover. Vi må ta ansvar og bygge kompetanse hos oss, og dersom vi alle er med på å ta dette løftet i fellesskap, så skal vi klare å få til et skifte i rett retning, sa Støre.

-I Visolit har vi også ordninger der vi tilbyr praksis for studenter som er i utdannelse, der studentene har mulighet til å få deler av utdannelsen gjennom praksis hos oss. Dette er et samarbeid med Universitetet i Sør Øst Norge.

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
Statsminister Erna Solberg deltok i samtale med ordstyrer, og understreket at det er viktig at vi følger med på utdanningskapasiteten, men at det har vært en betydelig økning av studiekapasitet de siste årene. -Vi ser samtidig paradoks ved at det virker tregere for nyutdannede fra IKT-utdanning å bli ansatt enn for andre grupper. Derfor må også IKT-næringen se på hvordan de kan bli bedre på å ta inn nyutdannede. Statsministeren var også opptatt av at IKT må bli en del av alle fagene, slik metode er for mange andre fag.

Solberg la også vekt på arbeidet som nå gjøres rundt høyere utdanning, der man endrer og legger inn IKT i utdanningen på en annen måte enn før. -Høyskole- og universitetsektoren er ganske uavhengige, men konkurrerer om relevant utdanning. Vi kommer snart med en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans. Vi har et kompetansebehovsutvalg, og der fokuseres det ikke barepå  rene IKT-utdanninger. Vi ser jo at IKT-sikkerhet kommer til å bli et voksende tema. som vi må bli bedre på. Ikke bare volum, men spissing, sa statsministeren.

Solberg fortalte videre hvordan Norge har en god posisjon på distribusjon og fordeling av teknologi, og at vi har et samfunn som er digitalisert. Vi har en offentlig sektor som er veldig digitalisert, og hun la vekt på at vi gjennom koronapandemien har sett stor bevegelse i næringslivet på omstilling og endring.  

Rapporten om kompetansebehov kan leses her.