Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Digitalisering

Horisont Europa og hvordan sørge for at Europa og Norge er sterkt rigget for den digitale transformasjonen

Tirsdag forrige uke, 20.oktober arrangerte NTNU og SINTEF den årlige European Strategy Summit digitalt. Jeg deltok sammen med over 160 andre deltakere, og fikk innsikt og informasjon om viktige prioriteringer fremover for forsknings- og innovasjonsmiljøer knyttet til EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. 

Vi fikk høre fra flere foredragsholdere, inkludert Signe Ratso og Roberto Viola fra Europakommisjonen.  Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltok også, sammen med næringsminister Iselin Nybø. Det ble tid til relevante kommentarer og innspill fra Hege Skryseth fra Kongsberg Group, og CTO Sophie Hildebrand fra Equinor.  

Arrangementet gir muligheter for der norske samfunn, næringsliv, akademia og offentlig sektor til å lære, jobbe på tvers av sektorer og disipliner for å enes om felles syn og prioriteringer som er relevante innen hvert fagområde. I fjor deltok jeg på arrangementet i Brussel, og årets oppfølging markerer et viktig steg fremover for den norske deltakelsen i forsknings- og innovasjonsprosjekter I partnerskap med Europa.  

Det var spesielt givende at statsråd Asheim kunne bekrefte at formell beslutning om norsk deltakelse i Horisont Europa- programmet er rett rundt hjørnet. Jeg mener det er viktig for Norge å delta, for å kunne bidra til de viktige målene om å rigge Europa og Norge for den digitale transformasjonen. I 2019 tok jeg opp viktigheten av å øke digital kompetanse i Norge og Europa, for å styrke konkurranseevnen. For å si det enkelt: Vi må rigge Norge og Europa for den digitale transformasjonen.  

På møtet understreket departementsråd i EUs generaldirektorat for forskning og 
innovasjon, Signe Ratso, at Europa og nasjonalstatene må levere på globale utfordringer. Det er flere viktige synergier mellom EU og Norge, og samarbeid er nødvendig for å gjøre EU til en foregangsunion for innovasjon. Ratso la også vekt på Norge som en nøkkelpartner for EU på forskningsområdet. Norge er det nest mest aktive deltakerlandet i nåværende forskningsprogram, med mer enn 247 programdeltakelser, på områder som IKT, energi, transport og miljø.   

Ratso fortalte videre at tidslinjen for Horisont Europa vil ferdigstilles når den blir gjennomført som beslutning, og Kommisjonen jobber hardt for å oppnå dette innen utgangen av 2020. Norges bidrag blir viktig og settes pris på. Jeg ser NTNU`s og SINTEFs fortsatte innsats for å knytte sammen næringsliv, forskning, akademia og organisasjoner som essensiell for det norske bidraget. 

Visolit verdsetter initiativene fra NTNU og SINTEF, og anerkjenner viktigheten av å inkludere privat sektor i arbeidet. Visolit vil fortsette med deltakelse, både for å styrke samarbeidet mellom næringsliv, myndigheter og akademia for å styrke fokus på kompetanse ikke bare innen IKT-sektoren, men for det norske samfunnet og EU som helhet.  

Klimaendringer er av de største utfordringene i vår tid 

Forsknings- og høyere utdanningsminister ,Henrik Asheim, trakk frem de seks hovedprioriteringene fra Europakommisjonen, og spesielt  A European Green deal, der forskning og innovasjon spiller en viktig rolle for å nå ambisjonene.  

Raske teknologiske endringer gir fart til innovasjon og forskning, og norske aktører er godt posisjonert for å bistå i dette arbeidet gjennom Horisont Europa.  

Næringsminister Iselin Nybø understreket at både næringsliv og forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider bra i Norge.  NTNU og SINTEF har samarbeidet i mer enn 70 år, og denne sterke relasjonen vil bli enda mer verdifull i tiden som kommer. Hun understreket også at Norge er godt posisjonert til å bidra i programmet, noe jeg er veldig enig i. Vi ser frem til å følge med på hvordan vi fra privat sektor kan bidra fremover.  

Samarbeid og styrking av kompetanse: Ikke bare teknologi, men agile og nye forretningsmodeller 

Sophie Hildebrand (CTO, Equinor) hadde også en god innledning om dekarbonisering av energisektoren. Hun sa at myndigheter, næringsliv, akademia og forbrukere må jobbe sammen for å skape grønne løsninger som kan skaleres. Vi må vekk fra “proprietær tenking”, for det er bare gjennom bred implementering av teknologi at vi kan jobbe på en bærekraftig måte. Hun sa også at vi må forstå at det å styrke kompetanse i befolkningen vil ta tid. Jeg er hjertens enig. Som visepresident i Kongsberg Group, Hege Skryseth, også sa: -Digitale ferdigheter handler ikke bare om teknologi, det handler også om agil tilnærming og det å lære og utvikle nye forretningsmodeller!   

Europakommisjonen har, som jeg nevnte tidligere, seks prioriteringer, der en av hovedområdene er å rigge Europa for den digitale transformasjonen: Europe fit for the digital age. Roberto Viola fra Europakommisjonen presenterte hovedpunktene fra strategien, og understreket at uten digital teknologi, ville våre liv de siste 6 månedene ha vært begrensede på flere måter.  Se for deg situasjonen vi ville ha vært i om vi skulle håndtere den globale pandemien uten våre digitale verktøy for å samhandle og kommunisere. 

Viola sa også at Norge blir en viktig partner, og jeg setter pris på Kommisjonens proaktivitet rundt Norges involvering i disse aktivitetene. Det å styrke kompetanse er på mange måter nøkkelen til økt konkurransekraft for Europa og Norge. Derfor deltar Visolit sammen med IKT-Norge for å få myndighetene til å øke antall studieplasser innen IKT som et av flere grep.   


Oppsummering 

Oppsummert kan Norge fortsatt ha en viktig rolle i flere av de europeiske initiativene gjennom blant andre SINTEF og NTNU i Horisont Europa. Visolit mener det er viktig å bidra til en bærekraftig digital transformasjon, og vi ser på samarbeid mellom akademia, myndigheter og forsknings- og innovasjonsmiljøer som nøkkelen til å nå målet om et bedre, mer kompetent og rettferdig samfunn. Derfor ser vi frem til å bidra til at Europa og Norge rigges for den digitale transformasjonen. Takk til NTNU og SINTEF for å inkludere oss i deres viktige arbeid!