Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Skytjenester

Introduksjon til skyen – hvorfor er det farlig å påstå at skyen er en ny måte å kjøpe IT-tjenester på?

Hva skiller skyen fra et tradisjonelt IT-oppsett? Vi forklarer hvorfor skyen ikke er en ny driftsmodell.

Dette er tredje del i vår bloggserie om hva som skiller skyen fra et tradisjonelt IT-oppsett. Denne gangen forklarer vi hvorfor skyen ikke er en ny driftsmodell, og hvorfor det er farlig hvis ledelsen tror det.

Du kan lese del 1 og del 2 her. 

Skyen er ikke en ny driftsmodell

Tidligere har jeg skrevet at skyen i seg selv ikke innebærer en ny driftsmodell, men at bedrifters overgang til skyen snarere er et skifte av teknikk. Dette skiftet kan i neste omgang innebære en ny leverings- og driftsmodell.

I dette innlegget skal jeg forklare hvorfor jeg opplever at det er risikabelt å fortsette å påstå at det i første rekke handler om en ny måte å kjøpe IT på. Jeg skal gi et eksempel for å tydeliggjøre resonnementet mitt.

Et eksempel på kjøp av skytjenester
telecomputing.jpgNår dere kjøper en skybasert tjeneste som Office 365, får dere tilgang til en komplett applikasjonspakke: kontohåndtering, oppdateringer og vedlikehold – alt håndteres i prinsippet uten at dere trenger å legge tid og energi i det.

Dere betaler per bruker og måned, og det finnes en del ulike pakker å velge mellom. Dette gjør at mange vil kalle det for en ny driftsmodell, men det er en overforenkling. 

Hvis det finnes noen i organisasjonen som tror at alt vil fungere som før, og at dere bare kjøper tjenestene på en ny måte, vil de bli skuffet. Når teknikken leveres av noen andre, vil dere som kunde i praksis måtte forandre deler av arbeidsmåten deres.

Dere kan for eksempel ikke lenger ha gamle makroer og skript som flyttes mellom systemer, og som bare «tøffer og går». Medarbeiderne vil måtte holde seg oppdatert på hvilke endringer som skjer i tjenestene, slik at de deretter kan forandre makroene sine i Office eller koblinger til andre systemer. 

Office 365 har både en klientdel og en serverdel, og det gjør at dere som kunde både må holde oversikt over hvilke nyheter som kommer i klienten, og hvilke endringer som skjer på serversiden. På klientsiden handler det for eksempel om å sørge for at malene fungerer både i Office-klienten som installeres på brukernes enheter, og på nettversjonene av Office-programmene.

På serversiden handler det om å sørge for at de programmene som for eksempel bruker e-post eller lignende for å sende eller ta imot, gjør det på riktig måte. Eller at komponenter som ligger i Sharepoint Online, fungerer også når SharePoint løpende oppgraderes til nye versjoner.

Så vi bør ha alle våre systemer i vårt eget datasenter?
P8271275.jpgDa dere hadde IT-miljøet i deres eget datasenter (eller da dere outsourcet det til en leverandør), kunne dere selv styre når dere skulle gjøre oppdateringer. Dere kunne velge å utsette oppgraderingen av Office på klientene til det passet. På samme måte kunne dere sørge for at alle maler (og malhåndteringssystemer) ble oppdatert samtidig som dere uansett skulle oppdatere lagersystemet. 

Selvsagt var det en del jobb å passe på alle disse oppgraderingene og oppdateringene. Men dere hadde full kontroll på hele bedriftens samlede IT-system, og dere kunne styre hva dere skulle gjøre, og når det skulle skje.

Kjøper dere skytjenester, endres dette, og dere må følge med i den oppgraderingstakten som skyleverandøren bestemmer. 

Fordelene med å kjøpe skytjenester

Skyløsninger har enormt mange fordeler, og det er derfor IT-bransjen er på vei til å ta dem til seg. I og med at dere kjøper flere og flere tjenester med høy endringstakt, må dere sørge for at alle systemer og programmer klarer å kommunisere og utveksle informasjon.

Dere må sørge for å være oppdatert på hvilke endringer som vil skje i nærmeste fremtid. Dessuten må dere passe på at disse endringene blir håndtert i de andre systemene deres – enten gjennom endringer direkte i hvert system eller gjennom integrasjonsplattformen (for eksempel Bistalk, Automate, Inobiz, JBoss eller Informatica Cloud).

Rask endringstakt kan bli et problem

Frem til den dagen da alle systemene deres som utveksler informasjon med hverandre, er bygd for å håndtere raske forandringer, vil dere ha utfordringer med de programmene som skal kommunisere.

Enkelte systemer oppdateres flere ganger om dagen og andre kanskje én gang på tre år. De gamle systemene som har stått og gått i mange år utenat noen har rørt dem, vil raskt bli foreldet. Dette vil skje gjennom at de nye skytjenestene, som er i rask utvikling, og som vil kommunisere med de gamle «særsystemene», får problemer. For eksempel når dere importerer og eksporterer data. 

Noe så enkelt som at visse systemer krever spesifikke versjoner for å fungere ordentlig og kunne utveksle informasjon med andre systemer, kan føre til forstyrrelser i IT-miljøet – for eksempel gjennom at data som er oppdatert i ett system, ikke vil være synlige i andre systemer. Eller i verste fall at dataene blir ødelagt i det mottakende systemet. 

Når dere bytter til en skybasert teknisk plattform, må dere dermed også passe på at dere enten skifter systemer eller endrer måte dere bruker og forvalter systemene på. Dette gjelder alle systemer som er gjensidig avhengige av hverandre.

Utfordringen med å hevde at skyen er en ny driftsmodell

Det er risiko for at bedriftens ledelse (eller for den del også de ansatte) bare ser skyen som en ny måte å bruke IT på. Da er det også risiko for at de tror at de kan ta alle sine gamle systemer og bare «flytte opp i skyen» og deretter arbeide videre som før.

Men ettersom skyen er en helt ny teknisk plattform, vil det ganske snart vise seg at den gamle tenkemåten ikke fungerer i den nye skyleveransen. En ny leveranse krever nemlig en ny måte å tenke og jobbe på.

Skyen innebærer dermed oftest en ny måte å tenke IT på. I stedet for å kjøpe en mengde servere og lisenser betaler dere per måned for de personene som skal ha tilgang til applikasjonen. Den store forskjellen forretningsmessig er at dere ofte kan øke og forminske tjenesten etter behov.

Dessuten kan dere vanligvis si opp skytjenesten når dere ikke lenger trenger den, og da betaler dere ikke for den i det hele tatt lenger. Men å si at skyen er en ny driftsmodell, er ikke korrekt. Skyen er en ny teknisk plattform som igjen kan innebære blant annet en ny driftsmodell.

Konklusjon: Hvorfor bør dere ikke beskrive skyen som en ny driftsmodell?

Hvis dere beskriver skyen som en ny driftsmodell, vil dere skape feil forventninger. Dette betyr at det kan oppstå en forventning hos ledelsen og brukerne om att skyen skal løse alle problemer. For å minimere risikoen for dette må vi begynne å beskrive skyen som «en ny teknisk plattform som blant annet innebærer muligheter for en ny driftsmodell». Gjør vi dette, vil vi bidra til riktig forventningsnivå hos både ledelsen og brukerne til hva skyen er, og først da kan vi begynne å utnytte alle de mulighetene skyen gir oss.

Skyen gir et hav av muligheter – det viktige er at vi kan dra nytta av disse så raskt som mulig. Og det må skje uten misforståelser som risikerer å skape mer arbeid for organisasjonen.

Les også: Introduksjon til skyen – forskjellene mellom IaaS, PaaS og SaaS  og  Introduksjon til skyen – hva skiller skytjenester fra tradisjonell IT-drift?

Få et innblikk i våre kundehistorier