Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Azure

4 grunner til at Microsoft Azure øker innovasjonstakten

Verden, og særlig IT-bransjen er i rask endring og dersom virksomheter ikke har muligheten til å tilpasse seg endringene, vil de lett miste sin posisjon i markedet.

Teknologi som muliggjør innovasjon har blitt noe av det mest lønnsomme du kan investere i. Innovasjon og forretningsutvikling avhenger mer av teknologiske løsninger i dag enn noen gang før. Derfor er du nødt til å sikre at din IT-avdeling, og ledelsen for øvrig, har verktøyene de trenger for å utvikle virksomheten i takt med endringene i markedet.

[LAST NED] SJEKKLISTE FOR DIGITAL FORRETNINGSUTVIKLING

Skybaserte IT-tjenester – en forutsetning for moderne forretningsutvikling 

Microsoft sin skyplattform Microsoft Azure er verdens ledende skyplattform, og det er det mange gode grunner til. Via Azure får du tilgang på de teknologiske løsningene som sikrer at din virksomhet fortsetter å være innovativ og konkurransedyktig i årene som kommer. Ved å flytte data fra egne servere til Azure sikrer du at din data alltid ligger lagret på en oppdatert plattform med optimal sikkerhet og stor grad av fleksibilitet. 

 I tillegg tilbyr Microsoft Azure følgende fordeler: 

  • datasenter i Norge
  • sikkerhet i verdensklasse
  • enorm skalerbarhet
  • «pay-as-you-go»-løsninger
  • compliance og datalagring 
  • innovasjonsmuligheter
  • høy grad av fleksibilitet
  • minimalt med nedetid

 

Betal kun for det du bruker 

De aller fleste selskapers behov for kapasitet varierer. Enten med sesongene eller fra år til år. Et eksempel på dette er nettbutikker som har et enormt behov visse dager i året, for eksempel på Black Friday, og et langt mindre behov midt i fellesferien. Dersom alle nettbutikker skulle ha betalt for den kapasiteten de har behov for på Black Friday hver dag hele året, ville de ha betalt store summer for kapasitet de ikke har behov for.

Det er ikke så mange år siden virksomheter var nødt til å gjøre nettopp dette. Det lokale datasenteret hvor all deres data ble prosessert måtte være skalert for å kunne håndtere slike kortvarige topper. I dag er situasjonen heldigvis en helt annen.

Azures «pay-as-you-go»-løsninger kan raskt opp- eller nedskaleres etter behov, slik at du bare betaler for det du bruker. På den måten slipper du å betale for mer kapasitet enn nødvendig, samtidig som du til enhver tid har mulighet til å tilpasse deg raske endringer etter behov.

Azure overvåker  bruken og kapasitet du benytter kontinuerlig

IT-miljøet kan tidvis oppleves som et pengesluk. Det å holde oversikt over tilstand, kapasitet og faktisk bruk krever mye av virksomhetens IT-sjef og er til syvende og sist en nærmest umulig oppgave. Ved hjelp av blant annet  Azure Monitor, får du et eget dashbord som gir deg god oversikt  over virksomhetens kostnader knyttet til datakraften som er benyttet.

Via denne tjenesten kan du få oversikt over hvilke kostnader virksomheten har hatt inneværende måned og hva du ligger an til å bruke i måneden som kommer. Dette gir god kostkontroll og gjør det enklere å se hva pengene går til, hvilken tjeneste og hvilken avdeling som tar for seg av budsjettet. Basert på maskinlæring og kunstig intelligens får du automatiske anbefalinger basert på ditt bruksmønster, hvilket gjør det mulig for deg å nedskalere der hvor behovet ikke lenger er like stort eller hvor investeringen ikke gir ønsket gevinst.


Sikkerhetsløsninger i verdensklasse
 

Sikkerhet er viktig for selskapene som bruker offentlige skyplattformer som Microsoft Azure. Derfor er det å sikre sin infrastruktur en høy prioritering hos Microsoft. Dette er noe de investerer store summer i, i tillegg til at brukernes omfattende krav til sikkerhet og personvern ivaretas gjennom Microsoft Trusted Cloud-prinsipper. Microsoft har dessuten bransjens bredeste sett av compliance-sertifiseringer. 

Som et resultat av dette anerkjenner organisasjoner over hele verden Microsoft Azure som den mest pålitelige skyen for virksomhets- og hybridinfrastruktur. Microsoft har verdensledende kompetanse på personvern og beskyttelse av data. For norske virksomheter er det i tillegg en stor fordel at Microsoft nå har åpnet et eget datasenter i Norge. Dette medfører blant annet at alle virksomheter benytte seg av deres skyplattform, også offentlige virksomheter som tidligere har vært begrenset av loven om at arkivmateriale ikke kan føres ut av landet.


Enkel og smidig tilpasning til dine behov
 

Azure er ikke bare en plattform hvor du lagrer og prosesserer dine data. Det er også et nettverk av standardiserte tjenester virksomheter står fritt til å benytte seg av. Disse finner du i Azure Marketplace. Tjenestene du kan velge å ta i bruk er delt inn i ulike kategorier slik at utviklere og administratorer kan sette sammen en løsning som er spesielt tilpasset deres behov.

Alle tjenestene og applikasjonene du får tilgang på via tjenestebiblioteket til Azure utvikles og oppdateres hyppig. På den måten sørger Microsoft for at deres innovasjoner bygger opp under dine muligheter til å være innovativ og moderne. I tillegg sverger Microsoft til «open source»-utvikling hvilket gir dine utviklere muligheten til å bygge og utvikle applikasjonene ytterligere når det er behov for det.


Hvordan Microsoft Azure skaper grunnlaget for innovasjon

Hvor mye påvirkes virksomhetens innovasjonstakt av punktene nevnt ovenfor her? 

Når du kun betaler for det du bruker og har en fullstendig oversikt over kostnadsbildet i dag, samt prognoser som sier noe om hvilke utgifter og inntekter virksomheten vil ha i tiden som kommer, sitter du igjen med et overskudd både når det gjelder økonomi og kapasitet. Dette overskuddet bør benyttes for å kunne finne innovative løsninger for fremtiden.

Også sikkerhetsaspektet er viktig for innovasjonstakten. Når så å si all data er lagret i skyen er sikkerhet ikke bare nødvendig, men forretningskritisk. Innovative løsninger kommer gjerne som et resultat av kunnskap om historisk data og trendlinjer. Mister du denne informasjonen, blir utsiktene for å kunne si noe om fremtidens behov betraktelig svekket.

En skyplattform i seg selv vil ikke revolusjonere virksomheten din. Det er det moderne arbeidsrutiner og mer effektive prosesser som vil gjøre. Men uten en skyplattform som er tilpasset dine behov har du ikke mulighet til å forbedre rutinene og prosessene

last ned sjekklisten her