Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Digitalisering

Dette er IT-trendene for 2020

IT trender 2020

Digitaliseringen av det norske arbeidslivet er i full gang, og måten vi bruker den nye teknologien på endrer seg stadig. I fremtidens arbeidsliv vil ikke digitalisering bare gi konkurransefortrinn, men være en nødvendig forutsetning for alle virksomheter.

Det siste tiårets enorme fokus på digitalisering har ført til at mange manuelle prosesser har blitt automatisert og effektivisert. Mye tyder på at et flertall av norske virksomheter har kommet svært langt i denne prosessen. 

Dette ser vi blant annet på tall fra Difi som viser at hele 90 % av nordmenn kommuniserte digitalt med det offentlige i 2018. Dermed ligger Norge helt i toppen blant landene i EU og EØS når det gjelder digitalisering og digital kommunikasjon.

Last ned LiveTalk: Best of Ignite

Hvordan være en konkurransedyktig virksomhet i 2020?

Hvis vi skal se på hva som kommer etter dagens digitaliseringsprosesser er det mye som tyder på at det om få år ikke lenger vil være tilstrekkelig å være «digitalisert». Det betyr ikke at digitalisering vil bli mindre sentralt, men at digitalisering etter hvert gå fra å være et konkurransefortrinn til å bli en nødvendig og naturlig forutsetning for alle virksomheter. Dersom du har ambisjon om å beholde eller øke dine markedsandeler må du også være forberedt på noen nye anvendelser av teknologi.

Mestring av den nye teknologien som nå blir enklere tilgjengelig vil være viktig for å oppnå suksess og vekst både i 2020 og årene som kommer.

Les mer: Hvordan få gjennomslag for digitalisering.

Nye ord og uttrykk i IT-verden

Etter hvert som digitaliseringen skrider frem, kommer også nye ord og uttrykk til. Selv om du forholder deg til IT som et fagfelt hver eneste dag, er sjansen høy for at det likevel er begreper og uttrykk du ennå ikke kjenner like godt til. Derfor gir vi deg en oversikt over trender du høyst sannsynlig vil høre mer om i 2020 og årene som kommer.

Hyper-automasjon

Ifølge Gartner er hyper-automasjon en av de 10 strategiske teknologitrendene for 2020. Dette handler om at alle prosesser som kan automatiseres, vil bli automatisert. I tillegg vil automatiseringen ikke bare begrense seg til enkle og mekaniske oppgaver, men utvikle seg til å kunne automatisere hele forretningsprosesser.

Med økende bruk av kunstig intelligens vil også mer intellektuelle oppgaver som analyse og design kunne automatiseres i løpet av kort tid. Ifølge Gartner vil hyper-automasjon bidra til å forbedre kunnskap, effektivitet og hastighet for både enkeltpersoner og virksomheten som helhet.

Hyper-personalisering

En annen viktig trend du kan forvente å se mer av i årene som kommer, handler om individualisert og personalisert kommunikasjon på nett. Dette er allerede en viktig del av strategien for mange moderne virksomheter. Accenture Interactives Personalization Pulse Check viste at forbrukere allerede nå forventer en enda mer personalisert opplevelse enn de aller fleste virksomheter er i stand til å levere i dag.

I undersøkelsen svarer hele 75 % av forbrukere at det er større sannsynlighet for at de benytter seg av en leverandør som kjenner dem igjen som kunde, tilbyr relevante anbefalinger eller husker deres kjøpshistorikk, enn at de velger en leverandør som ikke tilbyr noe av dette.

Det er med andre ord ingen tvil om at det ikke lenger er tilstrekkelig å basere seg på informasjon om kunden som organisasjon, opplevelsen bør være personalisert helt ned på individnivå.

On-Demand Services

I seg selv er ikke «on-demand» et nytt begrep. Det som er nytt, er omfanget: I dag og i årene som kommer kan du i teorien regne med å kunne få nesten hva som helst «on-demand».

Denne utviklingen vil skyte fart fordi forbrukere som har vokst opp med internett og smarttelefoner har helt andre forventninger til leverandører av produkter og tjenester enn det majoriteten av forbrukere har i dag. Den fremvoksende forbruksgenerasjonen forventer at tjenester som til nå har blitt ansett som både eksklusive og vanskelig tilgjengelige skal kunne kjøpes raskt, enkelt (aller helst via en app) og gjøres umiddelbart tilgjengelig så lenge det er behov for tjenesten.

Forbrukeren betaler selvsagt bare for den tiden tjenesten benyttes. På den måten vil eksklusive tjenester kunne bli tilgjengelig for mange flere. Konsekvensen blir et større marked for leverandøren, samtidig som forbrukere får større valgmulighet.

5G-nettverk

5G er den femte generasjonen med mobilt nettverk. Nettverket vil gi både privatpersoner og bedrifter en hastighet som er tilnærmet lik de hastighetene vi får i kablet nettverk. For oss som privatpersoner vil dette gjøre det enklere å for eksempel strømme musikk og videoer når vi er på farten. For bedrifter vil det åpne for å kommunisere med maskiner og teknologier som er avhengig av raskt nettverk med lav tidsforsinkelse. 5G-nettverk vi derfor være en viktig komponent når vi skal bygge ut IoT, eller «tingenes Internett».

WiFi 6

Som et resultat av at hverdagen og arbeidslivet blir mer digitalisert og at vi stadig kjøper oss nye mobile og stasjonære enheter, øker trafikken og belastningen på nettverket vårt. For å håndtere dette er det behov for nye standarder for trådløse nettverk. Den standarden vi venter på heter 802.11ax – eller WiFi 6, og blir nå også kommersielt tilgjengelig i utstyr for trådløse nettverk.

WiFi 6 øker kapasiteten på det trådløse nettverket og gjør det mulig for oss å ha enda flere tilkoblede enheter samtidig uten at det går utover hastigheten.

Les mer: Hvordan bygge bro mellom dagens og fremtidens løsninger.

DARQ

«DARQ» er et akronym dannet av forbokstavene til fire teknologiske trender som etter alt å dømme vil være sentrale for en rekke bedrifter i årene som kommer. Disse fire trendene er

  • Distributed ledgers
  • Artificial intelligence
  • Extended reality
  • Quantum computing

Kort fortalt vil disse fire teknologiske nyvinningene på hver sin måte revolusjonere måten vi jobber og lever livene våre på.

Distributed Ledger Technology

Dette er en måte å bokføre transaksjoner eller kontrakter på i et desentralisert nettverk. Informasjonen som lagres på denne måten er kryptert og trygg, samtidig som alle som har tilgang til nettverket og krypteringsnøklene kan oppdatere og lese informasjonen.

En av de store fordelene ved denne teknologien er hver enkelt persons mulighet til å eie sin egen data og ha kontroll over den til enhver tid. Dette åpner blant annet for at virksomheter kan utforske nye former for samarbeid med andre virksomheter og arbeide med helt nye forretningsmodeller.

AI-as-a-Service

Kunstig intelligens begynner å bli et kjent begrep og benyttes allerede av mange norske bedrifter. Det nye er at kunstig intelligens også vil bli tilgjengelig som en tjeneste, levert som «AI-as-a-Service».

I likhet med andre «as-a-Service»-alternativer har «AI-as-a-Service» en rekke fordeler: Investeringsnivået blir svært lavt, kostnadene vil være avhengig av bruken og kundene får langt større fleksibilitet og valgfrihet enn om de skulle investert i helt egne løsninger som de eide selv.

Les mer om programvare, plattform og infrastruktur som en tjeneste her.

Extended Reality

«Extended reality» (XR) er en samlebetegnelse som inkluderer «augmented reality» (AR), «virtual reality» (VR) og «mixed reality» (MR). Teknologien er ikke ny, men bruksområdene utvikler og utvider seg stadig. I årene som kommer vil XR kunne brukes på en rekke ulike måter og på sin liste over de 10 største teknologitrendene har Gartner i år tatt med «multiexperience», som blant annet omfatter XR.

Bedrifter kan bruke XR for å gi kundene sine en mulighet til å prøve før de kjøper. Militæret, helsevesen og piloter kan bruke teknologien til å øve på ekstreme situasjoner uten å sette livet på spill. Arbeidstakere som bor langt unna arbeidsplassen kan få flere mulighet til å samhandle med kolleger, og eiendomsselskaper kan vise frem boliger på helt nye måter.

Gartner viser til eksempler der «multiexperience» benyttes for at seniorteknikere sentralt kan støtte mindre erfarne teknikere ute i felten eller der ingeniører og arkitekter kan samarbeide rundt en virtuell modell uten nødvendigvis å være i samme rom.

Quantum Computing

«Quantum computing» er ny teknologi på sitt aller mest grunnleggende. Forskere har allerede bygget datamaskiner som behandler informasjon på en helt annen måte enn det tradisjonelle datamaskiner gjør i dag. Dette er imidlertid ikke kommersielt tilgjengelig ennå, og «Quantum Computing» er nok det elementet i DARQ som ligger lengst frem i tid. Selv om det i det siste har kommet noen spennende nyheter fra blant annet Google.

Når Google hevder at de har klart å gjennomføre en kompleks simulering på 200 sekunder som med tradisjonell teknologi ville tatt 10 000 år så er simuleringen fortsatt basert på en teoretisk oppgave uten noen praktisk nytte ut over å demonstrere hva som teknisk er mulig. Og for ordens skyld så hevder IBM at vi med dagens teknologi kunne gjort tilsvarende på «bare» 2,5 dager.

Hvordan sørge for at din virksomhet holder tritt med utviklingen?

Dette er noen av de viktigste IT-trendene som vi regner med å se mer av fra 2020 og fremover. Det vil imidlertid ikke være hensiktsmessig å kaste seg over alle disse trendene på en gang. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger av hvilke teknologier og aktiviteter som best kan bidra til å nå virksomhetens mål og strategier.

Noen savner kanskje også skytjenester og «cloud computing» på denne listen. Det må ikke tolkes som at «cloud computing» ikke lengre er viktig, eller noe som har gått over. «Cloud computing» er en viktig og ofte avgjørende forutsetning både for digitalisering og flere av de trendene vi her har omtalt. Modenhet og utbredelse gjør imidlertid at vi ikke lengre ser det som naturlig å ta med «cloud computing» på listen over nye trender.

Last ned Visolit LiveTalk: Best of Ignite