Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Digitalisering

Fordelene med en systematisert og digitalisert salgsprosess

I likhet med de øvrige avdelingene i selskapet ditt, må også salgsavdelingen fornye seg dersom den skal fortsette å være lønnsom i årene som kommer. Fornyelse og lønnsomhet går hånd i hånd med en mer digitalisert hverdag fordi dine ansatte vil kunne bruke mer tid på sine kompetanseområder og mindre tid på administrative oppgaver når interne prosesser digitaliseres.

Som Bid Manager i Visolit har jeg implementert Microsoft Dynamics 365 som en del av salgsavdelingens arbeidsprosess. Nå vil jeg gjerne dele noen av mine erfaringer med og tanker om potensialet i en digital og systematisert salgsprosess.

[LAST NED] TEAMS HÅNDBOKEN

Optimalisert og proaktiv kundekontakt

Microsoft Dynamics 365 revolusjonerer bruken av CRM- og ERP-systemer. Med programvaren integrert i sin avdeling vil dine ansatte kunne optimalisere kundekontakten og bidra til at virksomheten går fra å være en passiv leverandør til en proaktiv partner.

Med Microsoft Dynamics 365 får du

  • struktur i salgsprosessen
  • målbare resultater
  • integrerte Microsoft-verktøy
  • enkel rapportering
  • trygg lagring av data
  • bedre samhandling

Struktur i salgsprosessen

I dag bruker selgere mye tid på administrative oppgaver som går på bekostning av salgsgenererende aktiviteter.

Mye av den øvrige tiden går med til rapportering, dokumentering og logging. Hvis du klarer å redusere denne tiden til et minimum, vil salgsavdelingen kunne bruke mer av sin tid på det de gjør best. I tillegg sikrer en tydelig prosess at alle har det klart for seg hvem som innehar de ulike rollene. God rollefordeling sikrer at arbeidsoppgaver ikke gjøres dobbelt opp og at alle får svar på sine spørsmål så raskt som mulig.

En standardisert og strukturert prosess sikrer at alle får arbeidet med sitt ekspertfelt. Det fører med seg mange fordeler, ikke mist at alle på teamet har full oversikt over hvem de kan spørre om hva. Det gjør det enklere å samarbeide internt.

Integrerte Microsoft-verktøy

En stor fordel med Dynamics som CRM-system er muligheten til å integrere programmet med andre Microsoft-verktøy. Rapporter kan for eksempel presenteres i både Dynamics, Power BI og i Teams, dersom det skulle være ønskelig.

Integrasjoner er et av de mest tids- og kostnadsbesparende tiltakene du kan gjennomføre. Grunnen til det er at selgerne kan jobbe mer effektivt og på tvers av de ulike Microsoft-programvarene, uansett hvor de måtte befinne seg.

Våre selgere verdsetter muligheten til å kunne jobbe mens de er på farten, blant annet fordi de kan booke møter og logge møtereferater fra mobilen. Det er en stor fordel og gjør arbeidshverdagen langt enklere for folk som har lite tid til administrative oppgaver.

Enkel rapportering

Det er ikke bare for salgsavdelingen en digitalisert og systematisert salgsprosess gir fordeler. Også ledelsen vil kunne nyte godt av en moderne metode for rapportering som gir tydelig oversikt over hvor inntektene kommer fra og hvilke områder som fortsatt har stort potensial.

På grunn av at Microsoft 365-programmene snakker så godt sammen er det enkelt å vise alle resultater i samme rapport. Dataene du får frem kan presenteres visuelt, live og oppdatert, og ledelsen bruker mindre tid på tolkning og analyse.

Trygg lagring av data

En annen stor fordel ved å systematisere salgsprosessen ved bruk av Microsoft Dynamics 365 er den gode sikkerheten. Microsoft har utviklet gode løsninger som sikrer sømløs bruk av deres verktøy, samtidig som brukeradministrasjonen alltid opprettholdes gjennom Azure Active Directory (Azure AD).

Med Azure AD får du en skybasert sikkerhetstjener som organiserer og ivaretar din identitet, dine passord og tilgangen til alle dine enheter.

Bedre samhandling

Det er ingen tvil om at virksomheter som tilrettelegger for samarbeid på tvers av avdelinger får et konkurransefortrinn i markedet. Komplekse arbeidsoppgaver krever samarbeid og dine ansattes kompetanse er virksomhetens fremste verdi. Virksomheter som tar dette på alvor og legger til rette for gode samarbeidsrutiner, vil være de mest lønnsomme virksomhetene i årene som kommer.

Godt samarbeid internt og på tvers av avdelinger sikrer at ingen utfører overlappende arbeidsoppgaver. Når alle har oversikt over sitt eget ansvarsområde og innsikt i hvem de skal kontakte dersom de har spørsmål eller trenger noen å sparre med, blir arbeidsdagen mer sømløs og langt mer effektiv.

IT-sjefens håndbok: Slik får du det beste teamet med Teams