Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Skytjenester

Hvordan ta i bruk skyen på riktig måte?

Det blir mer og mer vanlig å shoppe tjenester fra forskjellige SaaS-, PaaS- og IaaS-leverandører og mulighetene er nærmest ubegrensede. I dag kan du kjøpe ferdige systemer fra leverandører og de store skyleverandørene tilbyr tjenester i et bredt mangfold. 

Hvordan sikrer du at du tar disse tjenestene i bruk på en best mulig måte og hvordan utnytter du mulighetene riktig?[LES] KUNDENE FORTELLER- SLIK LØFTET VI VIRKSOMHETEN

Nye muligheter i skyen

I skyen finnes det en del muligheter som tidligere ikke har vært tilgjengelig for oss. Her kan du bruke ferdige tjenester som blant annet serverless og PaaS. Denne typen tjenester vil alltid ha en fordel med tanke på skalerbarhet og kostnader sammenlignet med tradisjonell infrastruktur og du bør alltid vurdere om det er hensiktsmessig å bygge løsningen for dette.

Gartner trekker dessuten frem flere viktige elementer du bør vurdere før du går over til en skybasert virksomhet. Her nevnes blant annet 

 • sikkerhet 
 • kostnader 
 • verdien av data 
 • leverandørens levedyktighet 
 • robuste tjenester 
 • kontrakter og tilhørende SLA 

Eksempler på fordeler du kan få i skyen er kostnadsbesparelse, smidighet, innovasjon, modernisering, nyutvikling, standardisering og robusthet. For å oppnå nettopp dette er du helt avhengig av å utnytte skyens elastisitet, noe som ikke kommer av seg selv, eller ved å bare flytte applikasjoner ut i skyen uten videre evaluering.

Sørg for en overordnet skystrategi 

Før du tar i bruk skyen bør du utarbeide en overordnet skystrategi og plan som legger føringer for videre implementering. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at en skystrategi ikke er en migreringsplan, men en kortfattet og overordnet beskrivelse av overgangen fra om prem-løsninger til skybaserte løsninger.

På overskriftsnivå vil en typisk strategi inneholde:

 • evaluering av forretning med fokus på mål, fordeler, risiko og mål 
 • tjenestestrategi  når skal du bruke forskjellige tjenester? 
 • prismodeller - dette er et komplekst og viktig område når man tar i bruk skyen 
 • grunnleggende prinsipper for bruk av skyen, f.eks. «Cloud first» 
 • oversikt over tjenester som benyttes i dag med tilhørende evaluering 
 • valg av arkitektur og bemanning 
 • kontrakter, SLA, vurdering av lock-in 

Basert på dette kan du kunne lage en detaljert migreringsplan som tar hensyn til selve flyttingen til skyen. I dette arbeidet kartlegger du hver enkelt applikasjon. Basert på dette avgjør du om skyen er svaret for akkurat denne tjenesten.

Vi vil understreke at det kan godt være at dette svaret er nei. Det finnes mange eksempler på feil bruk av skyplattformer noe som igjen har ført til økte kostnader eller dårligere løsninger.

Les mer: Gode integrasjoner øker din innovasjonstakt!

Hva ønsker du å oppnå med en skystrategi? 

Når du evaluerer hver enkelt applikasjon er det viktig å se på forretningsdrivere og evaluere hva det er du ønsker å oppnå ved å ta i bruk i skyteknologi. Vi anbefaler å se på virksomhetens krav til applikasjonen fremfor å begynne med teknologivalg og vurderinger knyttet til dette. 

Relevante områder å vurdere på vil være før du bestemmer deg for om applikasjonen bør flyttes til skyen vil blant annet være: 

 • Compliance – Hvilke reguleringer berører tjenesten du skal evaluere og hvilke leverandører kan levere på dette? 
 • Data – Er det spesielle krav til beskyttelse, tilgangsstyring eller backup? 
 • Sikkerhet – Hvor kritisk er sikkerhet og kravene til dette for denne applikasjonen? 
 • Latency –  Hvor mye vil ventetid påvirke applikasjon og deres brukere og derav også forretningen som helhet? 
 • Recovery Time –  Hvilke krav har forretningen til å få løsningen opp igjen og kan dette bli håndtert av en skyleverandør, og eventuelt en av «hyperscalerne»? 
 • Rykte – Hvordan vil bedriftens rykte påvirkes av nedetid og blir dette påvirket av å benytte en ekstern tilbyder? 
 • Tjenesteforutsigbarhet og tilgjengelighet – Hva er forventningen til at løsningen er oppe til enhver tidog kan du få dette som en tjeneste til fornuftig pris? 
 • Ytelse – Hvordan vil en variabel ytelse påvirke forretningsdriften? Finnes det løsninger og verktøy for å overvåke og løse problemer? 
 • Lagringssted – Er lagringsstedet avgjørende for løsningen og forretningen? 

Muligheter for migrering til skyen

Renovere 

 Det er vanlig å starte med applikasjoner som er relativt løsrevet og enkelt kan flyttes som de er. Man velger gjerne en av to strategier: 

 • Migrere applikasjonen “as-is” til skyen dersom den enkelt kan migreres uten for store avhengigheter. 
 • Klargjøre applikasjon for en skyplattform på eksisterende infrastruktur slik at den er klar for skyen. 

Relokalisere 

Når du skal flytte applikasjoner bør du lage et rammeverk for å evaluere hver enkelt applikasjon. Basert på resultatet her beslutter du hvor du skal starte. Dette gjør du for å ha kontroll på og kunne evaluere risikoen med å migrere hver enkelt applikasjon.  

Bytte ut applikasjon med SaaS 

I mange tilfeller gir ferdige tjenester i skyen oss muligheter til å bytte ut enkelt-applikasjoner med ferdige tjenester og plattformer. Eksempler på dette kan være Microsoft 365 og Dynamics 365. 

Pensjoner «legacy»-systemer 

En prosess hvor du moderniserer IT-plattformen er unik mulighet til å se om du kan endre måten du og de ansatte i din virksomhet arbeider på og faktisk fjerne unødvendige systemer. Erfaring viser at enkelte systemer enkelt kan fjernes på en mer moderne plattform hvilket reduser kostnad og kompleksitet.

Les mer: Er du sikret mot kryptovirus?

ting du bør tenke på når du bygger plattformen din

1. Tenk helhetlig

 De fleste vil over lengre tid leve på forskjellige plattformer, både hos de store offentlige skyleverandørene og kombinert med andre plattformer og løsninger. Alle applikasjoner skal kunne snakke sammen på tvers av alle disse plattformene. 

2. Identitetshåndtering og sikkerhet 

Du bør starte med å se på identitetshåndtering før du tar i bruk skyplattformer. Når du får en IT-arkitektur som benytter seg av tjenester på tvers av leverandører er det helt avgjørende med en felles og helhetlig identitetshåndtering. Sikkerheten  også ses på som en helhet og du må ha en ende-til-ende-kontroll på hvem som har tilgang til hva. 

 3. Kostnader

Veldig mange opplever at kostnadene på en skyplattform eskalerer over tid. En skyplattform gir stor grad av fleksibilitet og muligheter, men uten kontroll vokser fort bruken av tjenester og du vil ikke kunne ha kontroll på hva du bruker penger på og hva som er unødvendig. Anbefalingen er at du etablerer et system for kostnadskontroll, eventuelt anskaffer dette fra en leverandør. 

For å få et godt sammenligningsgrunnlag er det å anbefale at du etablerer følgende:

 • en «base-line» for sammenligning av kostnader med dagens løsning 
 • et verktøy for synliggjøring og fordeling av kostnader

4. Ta i bruk skyens styrker

Sist, men ikke minst, ta i bruk skyens styrker slik som beskrevet i innledningen i denne artikkelen. Det følger en rekke fordeler med å gå over til en skybasert løsning, men dersom du ønsker å dra nytte av disse er det viktig at du er bevisst på dem og gjør de riktige valgene  underveis. New call-to-action