Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Organisasjoner

Kompetanseløft i Liberia med Visolit på laget

Visolit Liberia

Teknologiselskapet Visolit er opptatt av kompetanse og teknologi, og sendte i mars IT-konsulent Egil Dankel for å bistå vår kunde Misjonsalliansens landkontor i Monrovia i Liberia.

Landkontoret har tatt initiativ til kapasitet-og kompetanseheving hos sine lokale partnere i Liberia. Dankel bidro med kompetanse- og teknologioppsett, både bruk av IT-verktøy, råd om utstyr og oppsett av bedriftskontoer. Misjonsalliansen ønsker å øke IT-kompetansen til de lokale partnerne og gi dem gode IT-verktøy. Det vil styrke deres arbeidskapasitet, forbedre organisasjonen, styrke profesjonalitet og bedre kommunikasjonen mellom partnerne og Misjonsalliansen. - Bidraget vårt kjennes viktig, og jeg ville garantert ha reist ned igjen, sier Dankel.

geir-thomas misjonsalliansenVisolit sa ja til å bidra til et felles prosjekt i Liberia, og i forkant av turen ble det gjort forberedelser av Misjonsalliansen i Liberia under ledelse av landkontoret. Dette ble gjort med støtte fra IT-kontakten i Norge, Geir-Thomas Nordhaug. Han gjorde en kartlegging av IT-situasjonen blant partnerne, og deretter ble det utarbeidet en prosjektplan som Visolit og Misjonsalliansen samarbeidet om før utreise.

Misjonsalliansen har vært kunde av Visolit siden 2017. Vi er glad for støtten fra Visolit. Den betyr mye for oss og arbeidet vi gjør i Liberia, sier Nordhaug.

Dankel forteller at da han kom til Liberia og startet på jobben på de lokale kontorene, ble tiden kort og dagene lange. I starten før jeg reiste, virket ikke omfanget så stort. Men etter at arbeidet startet, ble oppgavene utvidet etter hvert. Vi ønsket jo å gjøre mest mulig i løpet av den tiden vi var der, til glede for partnerne til Misjonsalliansen i Liberia.

Egil Dankel VisolitDankel forteller at utstyrsnivået var relativt dårlig, og at det var behov for IT-investeringer hos de lokale partnerne. Det ble brukt personlige gmail-adresser i stedet for bedrifts e-poster, og det var noe ustabil internettilgang grunnet eldre routere.
- Vi tok noen grep med plassering av routere og skrudde på antenner der dette ikke var gjort. Med mer stabilt internett, råd og veiledning rundt utstyr, ble det enklere for partnerne i Liberia å gjøre jobben sin i møte med lokalsamfunnet.

Egil Dankel, VisolitArbeidet besto for det meste i å sikre gode verktøy, ordne Outlook-tilgang, sikre egne bedrifts e-poster og opplæring i å bruke kalenderfunksjoner.
-Vi ønsket å bidra til bedre kommunikasjon mellom partnerne og de ansatte, og sikre en kompetanseoverføring slik at de lokale kan bli i stand til selv å håndtere IT.

Jobber for bedre helse, rent vann og bedre utdanning

I tillegg til arbeidet i Sierra Leone, arbeider Misjonsalliansen tett med tre lokale partnere i Liberia: AEL, Equip Liberia og ‘Department for Community Services’ Disse bygger brønner og latriner. Videre driver de opplæring på endret atferd og bedre hygiene med mer. De jobber på grasrotnivå og har et stort nedslagsfelt der for eksempel mer enn 30 000 personer i 90 landsbyer fikk tilgang til rent vann i 2018.

Landdirektør for Misjonsalliansen i Liberia, Rune A. Øygard, forteller at Misjonsalliansen samarbeider med myndighetene og lokale partnere innenfor utdanning, rent vann, helse og arbeid mot seksualisert vold. I tillegg opererer Misjonsalliansen en mikrofinansbank. Ved utgangen av 2018 hadde denne mer enn 1.000 kunder. Kundene får tilgang til finanser til å drive sine virksomheter for å bekjempe fattigdom og skape arbeidsplasser.

Rune A.Øygard-Vi er alle små, men viktige aktører i den store sammenhengen for å nå bærekraftsmålene. Men sammen gir vi livet en sjanse, og det er vi stolte over å ha Visolit med på, understreker Rune A. Øygard.

-Det er akkurat dette arbeidet vi har bidradd til med vår kompetanse på IT. Vi har vært med på å gjøre Misjonsalliansens partnere bedre i stand til å gjøre jobben i lokalsamfunnet, og dette føles meningsfullt, sier Dankel.

-Misjonsalliansen jobber bevisst med å knytte til seg partnere som kjenner lokalsamfunnet og kan arbeide lokalt. På denne måten sikrer man at de som skal gjøre tiltakene, kjenner lokalsamfunnet godt.

MisjonsalliansenDankel forteller videre at han lærte mye personlig av å delta i prosjektet.
-Jeg lærte mye av Janne og Rune A. Øygard, som har lang erfaring også fra andre jobbsammenhenger før de reiste til Liberia for mer enn 4 år siden. Måten Misjonsalliansen jobber på er profesjonell og givende; de stiller krav, og følger opp for best mulige resultater for enkeltpersoner og lokalsamfunn.

-I Liberia har man ikke tilstrekkelig med midler til å få på plass gode systemer. Backup, filsystemer og gode servere har mangler, og det er behov for økt opplæring i bruk av IT-systemer. Utstyret er greit, og nytt datautstyr går det an å skaffe til veie. Men selv med topputstyr er det helt sentralt med lokal opplæring av medarbeidere. Bare mellom 2 og 3% av befolkningen i Liberia har tilgang til strøm fra nettet, og det setter ting i perspektiv. På kontorene mangler de mye, men de har gode systemer på det som er på papir. Mennesker vil gjerne lære, men det trengs kapasitet til å heve kompetansen. Dette prosjektet kjennes som et viktig bidrag.

Dankel fikk kontinuerlig oppfølging fra Misjonsalliansen under oppdraget, og førte selv dagbok fra turen.

Tilbakemeldingene fra partnerne er gode, og både opplæringen og arbeidet som ble gjort har ført til at partnerorganisasjonene er bedre i stand til å hjelpe lokalsamfunnet.

- Med ny teknologi vil arbeidet gjøres på en mer effektiv måte. Takk til dere som også ser at slike bidrag er et ledd i å redusere tiden det tar for den lille jenta i landsbyen å hente vann fra brønnen. Det setter alt i perspektiv, avslutter Dankel.