Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Integration

Trygg styring av integrasjoner (AIM)

Mange selskaper opplever at det å ansette spesialister for å styre selskapets integrasjoner raskt gir høye kostnader. Slik trenger det ikke å være. Application Integration Maintenance (AIM) er en kostnadseffektiv modell som sikrer trygg styring av dine integrasjoner. 

AIM er metoden iBiz Solutions – som er en del av Visolit-konsernet – bruker for å sette opp styring av integrasjoner.

– Med 12 års erfaring med integrasjoner i Microsoft-miljøer har vi opparbeidet oss sterk kompetanse på ulike plattformer, og dermed også på metodikk og governance. Vi jobber ikke ut ifra et mål om at administrasjonen er en del av sluttfasen i et integrasjonsprosjekt – for oss er dette begynnelsen på noe nytt, sier Jonatan Wirdegård, leder for AIM i iBiz Solutions. 

Nysgjerrig på integrasjoner? Kontakt oss!

Ikke et fossefallprosjekt

Når Wirdegård forteller om integrasjonsstyring blir det tydelig at det er viktig å ikke lenger se på integrasjoner som en fossefallsmodell, men snarere som et «Dev Ops»-oppleggdet berømte liggende åttetallet. Først når en integrasjon er overlevert til drift kan man analysere ved hjelp av analyseverktøy – i iBiz Solutions’ tilfelle gjøres disse analysene med deres eget Insights-verktøy. 

– AIM er bare begynnelsen på neste steg, slår Wirdegård fast.

Han legger til at iBiz Solutions er en partner for sine kunder. De timene som går med til prosjektet brukes til å virkelig hjelpe kundene. 

Til tross for at AIM er et slags startskudd for neste fase, så er det også kostnadseffektivt. Årsaken er at iBiz Solutions har lagt en nullvisjon for hendelser til grunn for sin måte å jobbe på. Dette fører til at administrasjonskostnaden går ned. Nullvisjonen går ut på at ingen hendelser skal oppstå i administrasjonen av integrasjonen. Gjør man derimot en dårlig jobb i begynnelsen av et integrasjonsprosjekt, vil kostnaden bli stor når man nærmer seg slutten.

– Vi jobber i henhold til en 1-10-100-regel. Én time med analyse sparer oss for 100 timer administrasjon. Derfor gjelder det for eksempel å ikke bruke for mange timer i dokumentasjonsfasen, sier Henrik Rollvénsalgssjef i iBiz Solutions. 

AIM-metoden ser på hele kjeden: 

  • analyse av nåværende struktur
  • anbefalinger og beslutninger om strategier 
  • utvikling av de nødvendige tekniske løsningene 
  • testing 
  • overlatelse til administrasjon og lansering 
  • kontinuerlig utvikling og håndtering, inkludert proaktiv overvåkning

Dette er «integrasjonsstyring» 

Et annen begrep som ofte går igjen i samtale med Wirdegård og Rollvén er «integrasjonsstyring». For å kunne oppnå dette må man allerede i designfasen holde seg til retningslinjene man har blitt enige om. Spesielt gjelder dette i tiden før man setter integrasjonen i drift og overleverer den til administrasjon.

– Det betyr at når en integrasjon settes i drift er den definert allerede fra begynnelsen av. Vi sitter ikke med én prosjektleveranse og én kunde, men med veldig mange kunder. Derfor kan vi sikre en helhetlig leveranse, hvilket bidrar til at våre kunder kan kjenne seg trygge i den metodikken og det rammeverket som ligger til grunn for vårt arbeid, sier Wirdegård.

Fordelen for kunden er blant annet muligheten til å kunne jobbe proaktivt. Rollvén forteller at iBiz Solutions’ eksperter oppdager de aller fleste feil før de rekker å ha en påvirkning på virksomheten og uten at kunden legger merke til feilen. Dersom en hendelse skulle inntreffe, er teknisk personell raske på ballen for å rette opp.

– Våre arkitekter følger en strategi som ligger til grunn for alt vi gjør. Vi stopper ikke opp i det operasjonelle, vi forstår nytteverdien for virksomhetene, legger Wirdegård til.

Integrasjoner i skyen gir økt lønnsomhet og sterkere posisjon i markedet

iBiz Solutions er eksperter på integrasjon i on prem-miljøer, i skyen og i hybride miljøer. For de selskapene som ønsker å øke sin lønnsomhet anbefaler Rollvén integrasjoner i skyen:

– Skyen gjør dataen tilgjengelig. Via generiske API-er har man tilgang på mange av systemets data. Ettersom API-ene kan brukes om igjen, er dette en kostnadseffektiv løsning for kunden. Plutselig har man dataflyten som fungerer uten driftsstans og forstyrrelser, og man kan bruke dataen på nye måter. Dette skaper innovasjonsmuligheter og fremmer agile prosesser.

Les: Hva er integrasjoner og APIer og hvorfor er de en nøkkel til digitalisering?

Selv Service Portal skaper transparens 

Som kunde hos iBiz Solutions får man tilgang til Self Service Portal. Portalen gir mulighet til å få oversikt over miljøet gjennom rapporter og innsikt. Også de timene iBiz Solutions bruker til konsultasjon i kundeprosjektet er tilgjengelige her. 

– Vi tror på ærlighet og transparens. Vi er komfortable med at våre timer er tilgjengelige for kunden fordi vi vet hvilken verdi arbeidet vi legger ned i disse timene har. I tillegg skaper dette et underlag for en god dialog med våre kunder, forteller Wirdegård. 

Rollvén avslutter: 

– Kundene liker portalen. De er imponert over informasjonen de får i realtid. Dersom de vil gjøre en «drill down» og vite mer om et område eller en leveranse, har de all dataen de trenger tilgjengelig i portalen. 

Få hjelp av en ekspert: Øk innovasjonstakten!

Digitalisering med maskinlæring, kunstig intelligens og tingenes internett (IoT) danner grunnlaget for innovasjon, men kan bare oppstå dersom plattformene og systemene som brukes prater med hverandre gjennom integrasjoner. Kun da kan selskapets konkurransekraft økes gjennom tjeneste- og produktutvikling. Vårt råd er derfor: Få hjelp av en ekspert.

Visolit er erfarne eksperter på skyløsninger. Våre kollegaer i iBiz Solutions er markedsledende innen integrasjoner. Med oss som partner får du tilgang til flere forretningsmuligheter – samtidig som du alltid har en betryggende forutsigbarhet og et tydelig kostnadsbilde. Rådgiverne hos Visolit hjelper deg også med å øke innovasjonstakten i din virksomhet. Kontakt oss gjerne for en samtale.