Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Digitalisering

Hvordan overbevise CFO om de rette investeringene for din bedrift?

Som IT-sjef sitter du garantert på kunnskap om nye løsninger som vil forbedre virksomheten på mer enn én måte; IT-løsninger sikrer både effektivitet og lønnsomhet, samtidig som det kan bidra til å øke innovasjonstakten. Men hvordan skal du gå frem for å overbevise virksomhetens CFO/økonomidirektør om at dine forslag er verdt å investere i?

Det første du må gjøre er å ta høyde for at vedkommende sannsynligvis har et annet perspektiv enn deg. Før du presenterer ditt forslag bør du derfor sette deg inn i hvilke faktorer han eller hun anser som mest sentrale for at virksomheten opprettholder økonomisk stabilitet.

[SJEKKLISTE] VELG RIKTIG TEKNOLOGIPARTNER

Kortsiktige og langsiktige investeringer

Økonomisk stabilitet avhenger av gode, langsiktige løsninger. Derfor må du sørge for at du ikke bare argumenterer for hvordan et enkeltprosjekt gir gevinst på kort sikt, men også viser verdien både det og de andre initiativene du presenterer vil ha på lang sikt.

Et godt sted å starte vil være å se nærmere på hvordan løsningen reduserer bedriftens risiko. Klarer du å overbevise økonomidirektøren om dette har du kommet et godt stykke på vei og har lagt et godt grunnlag for å få gjennomslag for dine forslag.

Et eksempel på hvordan kortsiktige gevinster også har langsiktige effekter viser seg i argumentene for å flytte bedriften «opp i skyen». Dersom du ønsker gjennomslag for dette kan du gjerne fokusere på hvordan en slik CapEx på sikt vil utgjøre en gunstig OpEx som gir et smidigere og mer oversiktlig økonomisk miljø. Du kan også understreke hvordan overgangen vil fortsette å gi kostnadsbesparelser ved at antall ubrukte lisenser og timer brukt på oppgradering og vedlikehold reduseres.

Helhetlig overblikk

Økonomidirektøren har først og fremst ansvar for regnskapet og virksomhetens økonomi. Dette ansvaret sammenfaller stadig oftere med et visst ansvar for virksomhetens forretningsutvikling og overordnede strategi. Grunnen til det er at dagens forretningsverden er svært kompleks og at økonomidirektøren har behov for å ha et overordnet innblikk i virksomheten som helhet. Dette henger sammen med økonomidirektørens favorisering av løsninger som gir langsiktig stabilitet og reduserer risiko, foretrekker vedkommende sannsynligvis også å få presentert helheten i prosjektet.

For deg som IT-sjef eller avdelingsleder innebærer dette at du må legge opp til å presentere en oversikt over alle kostnader, en plan for implementering i eksisterende systemer og rutiner, og argumentere for hvordan dette vil gagne bedriften som helhet.

Ryddige presentasjoner

Økonomidirektøren er høyst sannsynlig en travel person med mye på tapetet. Når du får et møte med vedkommende og skal legge frem ditt forslag er det derfor viktig at du ikke sløser med tiden. Presentasjonen din må være ryddig og oversiktlig, uten overflødig informasjon. Vær tydelig og bruk gjerne grafer, modeller og andre visuelle virkemidler når du legger frem ditt forslag.

Det er viktig at du presenterer forslaget ditt med både fordeler og ulemper og viser at du kan se saken fra to sider. Dermed fremstår du som troverdig og overbevisende. Dette er kjerneverdier som står enhver økonomidirektørs hjerte nært. Som IT-sjef kan du overbevise økonomidirektøren om å gjøre de riktige investeringene for din bedrift ved å bygge opp troverdighet og vise hvordan din rolle hindrer bedriften fra å måtte forholde seg til uforutsette utgifter og budsjetter som ikke kan overholdes.

Knytt opp mot ansvarsområder

Det finnes mange gode argumenter for innføringen av nye digitale løsninger og systemer. Når du skal presentere argumentene dine for økonomidirektøren er det imidlertid vesentlig at du tenker nøye gjennom hvordan disse spiller inn på hans eller hennes viktigste ansvarsområder.

Du må med andre ord kunne argumentere for hvordan løsningene bidrar til virksomhetens internkontrollsystemer og -kultur, og hvordan de bidrar til at økonomifunksjonens controllere har analyseressurser som gjør det mulig for dem å gi verdiøkende analyser til lederne.

USP-ene som overbeviser din CFO

Hvordan du legger frem dine argumenter er avgjørende for din suksess. Det betyr imidlertid ikke at innholdet i argumentene er mindre viktig. En økonomidirektør vil kunne gjennomskue et dårlig begrunnet argument, uansett hvor ryddig og oversiktlig det presenteres. Derfor må du sørge for at IT-løsningene du argumenterer for faktisk vil ha positiv innvirkning på virksomhetens økonomiske stabilitet.

Her er noen av dine unike salgsproposisjoner (USP-er) som vil overbevise økonomidirektøren om å investere i IT-systemer.

  • IT-løsninger gjør bedriften mer effektiv
  • IT-løsninger automatiserer manuelle prosesser
  • IT-løsninger er sikre og pålitelige
  • IT-løsninger gjør inventaret mer oversiktlig
  • IT-løsninger bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet

Som IT-sjef spiller du en viktig rolle i bedriftens digitale forretningsutvikling og er derfor en viktig ressurs for økonomidirektøren. Et godt samarbeid dere imellom vil høyst sannsynlig gagne bedriften, både på kort og på lang sikt.

New call-to-action