Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Skytjenester

Mal for presentasjon: Slik overbeviser du ledelsen om å investere i skytjenester

Verdier og visjoner-1

Å investere i skytjenester kan bidra til innovasjon og forretningsutvikling i din bedrift. For å hjelpe deg med å få gjennomslag for investeringen, har vi laget en presentasjon du kan bruke overfor ledelsen.  


Du kan klikke her for å laste ned en redigerbar versjon av presentasjonen. Nedenfor gjennomgår vi hver slide i presentasjonen:  
 

Slide 1:  

Definer problemet eller utfordringen virksomheten står overfor. Forklar det på en slik måte at ledelsen både forstår hva som er utfordringen, og hvorfor det er en utfordring. 

En utfordring kan eksempelvis være for dårlig samarbeid innad i bedriften, lite fleksible systemer, for dårlig sikkerhet eller lav konkurransedyktighet. I dette tilfellet kan vi bruke lav konkurransedyktighet og lite fleksible systemer som gjennomgående utfordring.  

Presentasjon-investere-i-skytjenester

[SE WEBINAR] VisolitLiveTalk - Sikkerhet

Slide 2 

Slide 2 handler om å identifisere årsaken til problemet.  

På denne sliden kan det også være hensiktsmessig å presentere og forklare begrepet prosessgjeldProsessgjeld underbygger din argumentasjon om hvorfor man skal investere i skytjenester.

Prosessgjeld er kort forklart når store investeringer gjøres på grunn av et enormt etterslep, som følge av manglende kontinuerlige endringer eller tilpasninger i virksomhetens prosesser. Dette skjer når bedriften i lang tid har utført oppgaver på samme måte uten å vurdere om det er mulig å endre prosessen for å blant annet øke effektiviteten, senke kostnader, tilfredsstille kunder og øke kvaliteten.

Presentasjon-investere-i-skytjenester2

Les mer: Intervju: Veien til skyen - fra gamle tradisjonelle IT-systemer til moderne, skybaserte løsninger 

Slide 3 

Her handler det om å vise hvordan dårlig samhandling og manglende fleksibilitet fører til misfornøyde ansatte. Vis også til hvor mye dere kan tjene på å effektivisere intern kommunikasjon.  

For å underbygge argumentene lønner det seg å vise til utregninger som viser hvor mye man kan spare på å investere i skyløsninger. Det kan lønne seg å prate med en potensiell leverandør som har erfaring med hvordan man gjør slike utregninger.  

Ved å ta for deg prosess for prosess, og se på kostnadene av måten selskapet gjennomfører ting på i dag, får man oversikt over hvilke områder som kan forbedres. Det gir også et klart bilde av hvordan andre typer teknologier og prosesser kan åpne opp for helt andre muligheter for forretningen. 

Presentasjon-investere-i-skytjenester3

Slide 4  

Nå som du har identifisert et problem og hva som er årsaken til det, forventes det at du skal legge frem forslag til løsning. Først her presenterer du skytjenester som en løsning og viser til hva slags resultater det kan gi.  

For øke konkurransedyktighet kan man analysere og sette opp en beregning på hvor mye skyinvesteringen kan effektivisere interne prosesser og hvordan det kan åpne opp for nye forretningsområder.  

På neste slide kan du gjerne vise til resultater andre innenfor samme bransje har oppnådd ved å investere i skytjenester.  

Presentasjon-investere-i-skytjenester4

Slide 5 

Presenter kort en strategi for hva som bør gjøres i etterkant av implementeringen. 

Presentasjon-investere-i-skytjenester5
Få en oversikt over dagens trusselbilde samt 
konkrete tips til hva du kan gjøre for å øke sikkerheten i egen bedrift.

New call-to-action