Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×

Konsernsjef har ordet

Konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs, deler sine tanker om bærekraftsarbeidet og sammenhengen med selskapets verdier, visjon og misjon. 

Bærekraft: Every challenge needs a partner

Visolit er en del av den globale innsatsen for å skape en mer bærekraftig verden, en innsats vi alle må ta del i om vi skal klare å nå målene satt i FNs handlingsplan Agenda 2030.

Vi har identifisert vår påvirkning på 8 av bærekraftsmålene: 

Sustainable Goals

Visolit har som mål å være den ledende nordiske skyleverandør for små og mellomstore bedrifter. Vår visjon er: Your vision is our mission, og vi jobber for å forstå våre kunders mål for å muliggjøre kundenes endringer og transformasjon. Vi er kundens kunnskapspartner, og arbeider etter mottoet “Every challenge needs a partner”. Våre verdier spiller også en viktig rolle for hvordan vi driver vår forretning, og bidrar til prioriteringene og vår tilnærming til bærekraft: Embrace knowledge, Achieve together og Empower change

 

Visolit-Sphere-ValuesAll

 

IT er en sentral del av virksomhetenes DNA 

Gjennom 2020 erfarte vi en sterk akselerasjon av digitalisering i samfunnet, der etterspørsel etter effektive og moderne skyløsninger steg kraftig blant de mange selskaper der flesteparten av de ansatte jobbet hjemmefra. IT er ikke lengre en støttefunksjon, men en sentral del av virksomhetenes DNA, og det setter IT-bransjen i front på transformasjon og innovasjon i samfunnet. Som ferske rapporter viser, er IT-bransjen også en sterk bidragsyter til kompetanse i andre sektorer, og er dermed med på å understøtte transformasjonen av samfunnet i alle sektorer. Dette øker viktigheten av teknologi og kompetanse i samfunnet, og understreker hvilken sentral rolle IKT kan spille i bærekraftige løsninger. Dette er en utfordring og en mulighet som Visolit har tatt flere grep for å møte, inkludert høynivå-dialog med politikere og beslutningstakere, samt relevante organisasjoner i Norge og Sverige.

Embrace knowledge: Våre ansatte er nøkkelen 

Våre ansatte er nøkkelen for å levere kvalitet til våre kunder. Våre ansatte deler sin kunnskap, samarbeider og oppnår sammen og muliggjør endring hos våre kunder. I Visolit har hver ansatt en unik verdi, og kunnskapen og erfaringen våre ansatte har, er essensiell. Vi oppfordrer alle ansatte til å utvikle egen kompetanse gjennom relevante kurs eller studier, og strukturerte utviklingsplaner følges opp av ledere.

I Visolit er kontinuerlig læring viktig for å kunne levere kvalitet både for Visolit som selskap, men også for hver enkelt ansatt og for samfunnet som helhet. Gjennom 2020 hadde vi en sterk læringsreise for mange av våre ansatte, der over 600 kurs innen sky og sikkerhet ble gjennomført, inkludert et betydelig antall sertifiseringer. Dette er å omfavne kunnskap i praksis, og er det Embrace knowledge handler om, og som vil muliggjøre bærekraftig forretningspraksis.

Samarbeid for å nå målene

Endorser-Logo_solid_blue_RGB

Visolit vil gjøre bærekraft til en del av vår strategi, kultur og daglig drift, og bærekraftsprinsippene vil være førende for vårt arbeid fremoverVisolit har forpliktet seg til å arbeide for ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

 

Visolit hensyntar økonomiske, samfunnsmessige og økologiske aspekter av bærekraftsmålene, og har strukturert bærekraftsarbeidet og FNs prinsipper i tre nivåer, henholdsvis biosfæren, samfunnet og økonomien. Vi har plassert “Samarbeid for å nå målene” øverst av tre grunner: Samarbeid er en nødvendighet for å nå viktige bærekraftsmål, det er en integrert del av vår forretningsstrategi og i tråd med
våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change.

Som en ansvarlig bedrift, deltar Visolit i aktive partnerskap og dialoger med relevante organisasjoner og myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har sterk tro på samarbeid som et viktig bidrag til å skape en mer bærekraftig verden. Eksempler på aktiviteter finner du i Visolit`s rapport til FN om bærekraftsarbeidet (CoP) .