Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×

Samarbeid for å nå målene

Visolit tar samfunnsansvar, og deltar i dialog og aktive samarbeid med relevante myndigheter og organisasjoner  både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er også i overensstemmelse med målet om å samarbeide for å nå bærekraftsmålene, i tillegg til at det er i tråd med våre kjerneverdier  Embrace knowledge, Achieve together og Empower change.
 

Les vår bærekraftrapport for 2021

Samarbeid for å nå målene

 

E-WEB-Goal-17

Visolit er en del av den globale innsatsen for å skape en mer bærekraftig verden, en innsats vi alle må ta del i om vi skal klare å nå målene satt i Agenda 2030.

Visolit vil gjøre bærekraft til en del av vår strategi, kultur og daglige drift, og har forpliktet seg til å arbeide for ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Visolit hensyntar økonomiske, samfunnsmessige og økologiske aspekter av bærekraftsmålene, og har strukturert bærekraftsarbeidet og FNs prinsipper i tre nivåer, henholdsvis biosfæren, samfunnet og økonomien. Vi har plassert “Samarbeid for å nå målene” øverst av tre grunner: Samarbeid er en nødvendighet for å nå viktige bærekraftsmål, det er en integrert del av vår forretningsstrategi og i tråd med
våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change.

Som en ansvarlig bedrift, deltar Visolit i aktive partnerskap og dialoger med relevante myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er også i tråd med bærekraftsmålet Samarbeid for å nå målene, og er en naturlig følge av våre kjerneverdier Embrace knowledgeAchieve together og Empower change.  

I Norge er Visolit representert i IT-bransjens interesseorganisasjon, IKT-Norge, gjennom styrerepresentasjon, i tillegg til deltakelse i kompetanse-og bærekraftsnettverk. Visolit er også medlemmer av IT-bransjens interesseorganisasjon IT & Telekomföretagen i Sverige, og deltar også der i bærekrafts- og kompetansenettverk.

Visolit samarbeider aktivt med lokale myndigheter i Asker, både som en følge av at vårt hovedkontor er i Asker, men også fordi Asker er kjent for å være en foregangskommune hva gjelder arbeid med å innarbeide bærekraft i planlegging og strategier.  Visolit deltar både gjennom dialogmøter med kommunen, og gjennom å gi innspill til samfunnsplaner og næringsplaner for kommende år.

Cyberkriminelle utnytter i stadig større grad sårbarheter i alle organisasjoner. En økende andel av aktivitetene som truer kritiske nasjonale interesser skjer også på cyberområdet, og Visolit har dialog med relevante nasjonale sikkerhetsorganisasjoner, som for eksempel nasjonale sikkerhetsmyndigheter i Norge og Sverige.

 

 

Global Compact

Endorser-Logo_solid_blue_RGBVisolit er medlem av nettverket Global Compact Norway

 

 

Bærekraftsmål for Visolit

Vi har identifisert vår påvirkning på 8 av bærekraftsmålene: 

Sustainable Goals

Visolit har som mål å være den ledende nordiske skyleverandør for små og mellomstore bedrifter. Vår visjon er: Your vision is our mission, og vi jobber for å forstå våre kunders mål for å muliggjøre kundenes endringer og transformasjon. Vi er kundens kunnskapspartner, og arbeider etter mottoet “Every challenge needs a partner”. Våre verdier spiller også en viktig rolle for hvordan vi driver vår forretning, og bidrar til prioriteringene og vår tilnærming til bærekraft: Embrace knowledge, Achieve together og Empower Change

Visolit-Sphere-ValuesAll