Anne-Grethe Wåsjø i Visolit er ydmyk over tilliten som følger de nye driftskontraktene: «Det har vært spennende å bli kjent med Halden og Aremark kommune, og vi gleder oss stort til det videre samarbeidet. Visolit vokser innenfor offentlig forvaltning med flere nye driftskontrakter de siste årene. Det viser at vi har solid kompetanse innen sentrale retningslinjer for IKT i kommunesektoren» sier Wåsjø.

«Vi føler oss trygge på at vi skal gjøre IT-hverdagen til Halden og Aremark smartere, bedre og raskere som en proaktiv og verdiøkende tjenesteleverandør» avslutter Wåsjø.