Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse.
Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Ved å fortsette og benytte siden aksepterer du vår bruk av cookies.

×
Ross Offshore

Oppstrøms kompetansehus med Visolit som partner 

Ross Offshore er et kompetansehus for oppstrømsaktiviteter i olje- og gassmarkedet, og er en sterk aktør på det norske markedet. Ross Offshore består i hovedsak av tre forretningsenheter; Boring & Brønn, Marine, Logistikk & HMSK og Subsurface.

Svend Magnus Pettersen leder Subsurface-arbeidet i Ross Offshore, og han forteller hvordan Ross Offshore har gått fra å være et konsulentselskap til å være et kompetansehus.

-Ross Offshore var opprinnelig et konsulentselskap for utleie av enkeltpersoner til oljeselskaper, men kan i dag egentlig beskrives som et kompetansehus.

I dag leverer vi en stor del inhouse prosjekter i tillegg til å leie ut personelltjenester. Den største delen av omsetningen kommer fra leveranse av fullverdige løsninger for planlegging og logistikk rundt boring av letebrønner. Det kan være alt fra å hente inn fartøy som trengs til jobben via våre samarbeidspartnere, planlegging og oppfølging av site-survey undersøkelser,  planlegge boring av brønner, i tillegg til koordinering og oppfølging av operasjonene.

Subsurface-avdelingen leverer prosjekter innenfor leting etter nye prospekter, feltutvikling, drenerings- og produksjonsoptimalisering og oppkjøps- og investeringsstøtte.

-Når vi leter etter nye muligheter, jobber vi akkurat som et oljeselskap. Etter at vi har funnet et felt, lager vi 3D-modell av feltet, både statisk for evaluering av geologi og ressursvolumer, og dynamisk for å se hvordan man kan optimalisere feltet, forklarer Svend Magnus.

Godt samarbeid skapte Visolit gPower- Edge Computing på sitt beste

Modellerings- og simuleringsverktøy som Petrel og Eclipse er viktige applikasjoner i oljebransjen. Tidligere hadde ikke Ross Offshore en tjeneste som kunne kjøre Eclipse og Petrel eksternt og måtte kjøre applikasjonene lokalt.

-Det var tilfeller der vi måtte pakke hele datamaskinen i en dyne og sende den med fly! Vi så over tid at det å kjøre ting lokalt ikke ga oss den ytelsen vi ønsket, og vi trengte en løsning som hadde høy ytelse og mer fleksibilitet. Det var starten på Visolits gPower-løsning.

Visolit gPower er egentlig en High Performance Cloud som ble bygget opp med høyeste grad av grafisk display-kapasitet. Dette ga oss mulighet til å kjøre Eclipse-simuleringer og Petrel mer effektivt gjennom god grafikk og kapasitet. Vi er mye på reise og tilgang til samme kjøring og samme applikasjoner bare ved å logge seg på med tilgang til internett er en veldig stor fordel for oss, forteller Svend Magnus.

Ross_Offshore2
Gode relasjoner og det å arbeide som partnere har vært essensielt for suksessen med samarbeidet om gPower. -Kundekontakt Jan-Arve Hansen og hans team i Visolit har vært vår IT-avdeling og de har vært en tett samarbeidspartner fra vi tok initiativ til gPower og sammen har vi utviklet dette videre. Gjennom hele denne fasen har vi fått nye utfordringer, med for eksempel store dynamiske simuleringer i Eclipse. Visolit har vært fleksible og funnet løsninger i Visolits datasentre som gjør at det er stor fleksibilitet til å gjøre endringer etter behovet vi har, understreker Svend Magnus.

Det som er viktig for oss er solide tjenester og produkter vi kan stole på. Hvis vi skal støtte et oljeselskap som skal ta en stor beslutning om prosjekter til flere milliarder, kan vi ikke ha problemer med ytelse. Vi må rett og slett ha systemer i skyen som kan levere høy ytelse - der har gPower og Visolit levert!

-Det aller viktigste er at de som skal håndtere våre kunder kjenner virksomheten vår, og vi må ha riktige folk å ringe til når vi har behov for hjelp. Når vi ser forbedringsmuligheter i gPower-løsningen, opplever vi at Visolit snur seg raskt rundt, og det er viktig for oss.

Ekstern datakommunikasjon er sentralt for at vi skal kunne levere til kunde, og vi må kunne ta i mot store datamengder fra en kunde. Det krever kapasitet og infrastruktur, både til å tilgjengeliggjøre data og kommunisere tilbake med kunder. Vi ønsker å kjøre prosjektene våre fra våre kontorer og vårt system er ofte bedre enn om vi må bruke kundens egne løsninger. Ofte vil kunden oppleve manglende fleksibilitet med mange egenutviklede løsninger, da er edge-løsningen fra Visolits gPower essensiell!

Skyløsninger for full fleksibilitet og innovasjonsmuligheter

Svend Magnus og hans kolleger jobber kun i skyen -Vi bruker Citrix-løsning til vanlig kontorarbeid, gPower til mer krevende oppgaver og vår helpdesk er Visolit. Vi har også en IT-koordinator i Ross Offshore som koordinerer oppdateringer og oppsett.

Vi er en fleksibel organisasjon, som klarer å tilpasse seg markedet. Det gjorde at vi kom oss gjennom de tøffe årene 2015-2017, men selskapet er annerledes nå enn hva det var i 2014. Vi har endret oss på veien, noe som er en forutsetning for å klare seg. Fleksibilitet er et viktig ord i Ross Offshore, understreker Svend Magnus. Det gjelder både hvordan vi jobber og for valg av leverandører og samarbeidspartnere. Det vi har fått fra gPower er en fleksibel løsning som har gjort at vi enkelt kan skalere opp og ned og vi har frigjort mer tid til kjerneoppgaver.

Svend Magnus forteller også om markedsutsiktene og sier Ross Offshore opplever en periode med mer aktivitet. -Vi har siktet oss inn mot noen leveranser som blir viktigere for oss og vi ser mer aktivitet i transaksjonsmarkedet. Nå vil flere selskaper optimalisere porteføljen sin og vi ser store muligheter for å ta mer av dette markedet. Det er også en del «unge» og mindre oljeselskap som skal ta over som operatører og vi støtter dem med produksjonsteknologi og rådgivning om hvordan de skal ta vare på verdiene, produksjonsoptimalisering og effektiv rapportering.

Jobber med mulighetssiden for oljeselskapene

Svend Magnus forteller at Ross Offshore også fungerer som en uavhengig tredjepart når det gjelder reservevurderinger. Vi går gjennom reserveregnskapene til oljeselskapene, for det kreves en tredjepartsverifikasjon dersom oljeselskapene ønsker lån med sikkerhet på ressursene i bakken.  Vi går gjennom både metodikk og verdsetting av det som ligger i bakken og støtter selskapene i kjøpsprosesser på mulige felt.

Vi støtter oljeselskapene med hele verdikjeden, og egentlig kan du si at Ross Offshore jobber med mulighetssiden for oljeselskapene. Mange andre jobber med kostnadssiden. Vi er veldig opptatt av å være realistiske, for vi skal være troverdige. Vi lever av omdømmet vårt! Vi backer selskapene på de mulighetene som finnes, men det skal være realistisk. Innen tredjepartsverifikasjoner samarbeider vi med et London basert selskap, ERCE, som har lang erfaring på dette og er en god partner for oss. Vi opplever en god match med kompetanse og erfaring med ERCE.

Kompetanse og forretningsforståelse- for at kunden skal «skinne»!

Som et kompetansehus er rekruttering av rett kompetanse viktig for Ross Offshore, og de rekrutterer helst personell med erfaring fra oljeselskapene. -Det gjør vi fordi våre ansatte skal ha «vært i dine sko». Våre kunder skal oppleve at våre ansatte forstår hvordan oljeselskapene fungerer og de skal være gode på å forstå kundens forretning. Vi har 50-60 fast ansatte, pluss en del prosjektansatte og assosierte konsulenter;120-130 ansatte totalt, som er til stede på lokasjoner i Stavanger, Sandefjord, Bergen og Fornebu. Vi leverer bra resultater i et sårbart marked. Selv om Norge er hovedmarkedet, gjør Ross Offshore en del ting utenfor Norge også, gjerne i partnerskap med andre, forteller Svend Magnus.

Ross Offshore har spennende kundeportefølje, som inkluderer store selskaper som Equinor, Aker BP og Vår Energi. I Equinor og Aker BP har Ross Offshore egne kontaktpersoner og mye av det som er subsurface går via Svend Magnus og hans team.

-Vi jobber veldig tett med kundene og vi må forstå hvordan de jobber og hva som er kundens strategi. Bare da klarer vi å levere prosjekter som er tilpasset kunden. Det er for eksempel stor forskjell på hvordan et oljeselskap håndterer risikovurderinger internt og vi må vite hvordan de tenker for å lage et prosjekt som er tilpasset deres beslutningsmåter. Vår jobb er å få kunden til å «skinne», avslutter Svend Magnus.

Les mer: Olje, gass og shipping

Hva vi kan gjøre for deg

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Sammen kan vi gå gjennom dine behov, og videreutvikle dine systemer for å møte morgendagens behov.