Hvordan lykkes med din
IT-strategi? 

Rollen som IT-direktør har utviklet seg mye de siste årene, fra å være operativ til å bli en strategisk viktig rolle for en hel bedrifts digitale forretningsutvikling. Sørg for at du kan bidra til å drive denne utviklingen på best mulig måte!

HVA FÅR DU?

  • Du får 7 steg som hjelper deg med å drive den digitale forretningsutviklingen i bedriften din.
  • Hands-on eksempler som hjelper deg med å tenke fremtidsrettet.
  • Inspirasjon til teknologisk forbedring og utvikling.


    steg for å drive digital forretningsutvikling

“IT-ledere bør kunne være pådrivere for å ta i bruk nye muligheter som bidrar til at bedriften når sine forretningsmål. IT er strategisk viktig for bedriftenes suksess. Mitt råd til virksomheter som vil lykkes er rett og slett: Gi dyktige IT-folk plass ved beslutningsbordet!”

- Terje Mjøs, Konsernsjef i Visolit.

 

 

FYLL UT SKJEMAET OG LAST NED SJEKKLISTEN